Augmented Reality

Att använda sig av Augmented Reality i undervisningen tror jag är ett riktigt bra sätt att få fler elever engagerade i sitt lärande. Vill fundera mer över, det här går ju att använda på en rad olika sätt – i alla ämnen!


Kommentera