Lär dig engelska!

På webbsidan Learn English Kids finns mängder av material som går att använda i undervisningen. Spel, sånger, berättelser och andra aktiviteter gör att inlärningen blir rolig också. Sidan vänder sig både till elever, föräldrar och lärare, så här finns något för alla.

Webbadressen är: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/


Kommentera