Inspiration

Utan sociala medier hade denna sida över huvud taget inte funnits. Allt lär jag mig genom Twitter, Facebook och olika bloggar. Nedan försöker jag efterhand lista några av de platser där jag hämtar kunskap och finner näring. Först lärarbloggarna, de bloggar som skrivs om undervisning i allmänhet och kanske ibland om IKT i synnerhet:

Bloggar/Webbsidor med IKT i fokus:

Jag tror att klassbloggen i olika skepnader kan vara ett utmärkt sätt för elever att få verkliga mottagare för sina arbeten, vilket också gör eleverna mer delaktiga och aktiva i sitt lärande. Några klassbloggar som jag har inspirerats av är dessa:

Om klassbloggar har jag lärt mig massor via Webbstjärnan (gå deras kurser, du också!) och många tankar får jag också genom att följa vad som händer på Moobis.se

På Twitter (där jag hittas som @lottamn) får jag mängder av input och på facebook fullkomligt haglar det av idéer i grupper som SO i åk 4-6, Svenska i åk 4-6, Att skriva sig till läsning, iPads i skola och förskola, IKT-verktyg och många fler.

Via Scoop.it hittar jag mycket läsvärt och försöker också samla det jag uppskattar mest under mina egna Topics:

  1. Bedömning i skolan
  2. Språk och kommunikation
  3. Digitala verktyg F-6
  4. IKT i undervisningen – självklart!
  5. Appar, appar…

 


Kommentera