Digitala skollyftet, uppgift 1 och 2

Uppgift 1 och 2: Presentation och beskrivning av mitt personliga kursmål

Så har jag bestämt mig för att delta i Skollyftets MOOC, Digitala Skollyftet. Jag har följt och läst om Digitala Skollyftet sedan tidigt i höstas men när det hela väl drog igång hade jag till en början ingen aning om hur mitt deltagande skulle se ut.

Jag jobbar som IKT-pedagog på en skola som rymmer drygt 500 barn i förskola – årskurs 6. Vi använder GAFE, Google Apps for Education, sedan lite mer än två år. Som IKT-pedagog har jag en rad olika uppgifter som alla syftar till att öka integreringen av IKT i undervisningen. Lite mer om mig och denna min webbplats finns här.

Mitt personliga kursmål i Digitala Skollyftet blir att lära mig mer om Google script och hur dessa kan användas, dels för att organisera dokument men också för formativ bedömning. Ser mycket fram emot detta! Roligast är att vi har blivit en ganska stor grupp pedagoger som har visat intresse för samma sak och vi kommer att använda oss av facebookgruppen Scriptarna för att diskutera och ta oss vidare i scriptdjungeln.

Jag hoppas och tror att Google script ska bli ett kraftfullt verktyg i undervisningen med våra äldre elever, till att börja med för åk 3-6. I denna MOOC hoppas jag kunna skapa en idé om en förhoppningsvis enkel modell som lärare på skolan kan utgå ifrån då de strukturerar sin undervisning på ett sätt som ger goda förutsättningar för formativ bedömning, delvis med hjälp av Google Apps och Google script.

Till att börja med kommer jag samarbeta med tre klasser/lärare i detta, och de representerar årskurs 3, 5 och 6.

Ett litet extra personligt kursmål blir att verkligen försöka dokumentera mitt arbete i den här bloggen, att alltså faktiskt lite mer kontinuerligt skriva här – bara det en ganska stor utmaning egentligen. Lika bra att satsa!


Kommentera