Teach Meet – på den egna skolan

Under hela våren har flera av oss lärare pratat om att vi skulle vilja ha ett ”officiellt” Teach Meet på skolan. Vi var några som testade konceptet dagen före terminsstart, i januari, genom att samlas i ett klassrum och bakom lyckta dörrar låta slumpgeneratorn bestämma i vilken ordning vi skulle få göra våra presentationer. Jag tror att vi var flera som tyckte att det var ganska jobbigt. Allmän nervositet och osäkerhet gjorde att åtminstone jag önskade att mina 7 minuter skulle gå väldigt fort. Men det är vansinnigt spännande att få höra vad kollegerna har att berätta. Och jag ville höra mer.

Av olika anledningar har det inte blivit något Teach Meet under vårterminen, men idag var det dags. På den andra av fyra studiedagar efter skolavslutningen fick vi 90 minuter till vårt förfogande. Att tillfället äntligen gavs hade dock ingen av oss riktigt hunnit registrera. Igår kväll började surret via Facebook. Vem håller i det? Vad har vi för tema? Vem vill bidra? Hur får vi med oss de andra? (Dvs de lärare som inte var med vid vårt första Teach Meet, vilket vi drog igång helt på eget initiativ.)

Men ibland surrar tankarna snabbt och rätt snart visste vi att det fanns ett innehåll. Temat fick bli, ungefär: ”Vårens undervisning – ge oss ett exempel på något du kände blev lyckat, eller åtminstone så pass bra att det är värt att utveckla vidare nästa gång du får chansen.”

Fyra bidrag var anmälda och spikade ganska snabbt. Två bidrag anmäldes under dagen idag – av två lärare som tidigare, så vitt jag vet, över huvud taget inte deltagit i ett Teach Meet förut.

Musik anordnades, slumpgeneratorn ”laddades”. Klockan 15 drog vi igång. Jag hade inte så stora förhoppningar om att så många skulle komma, efter en ganska späckad studiedag när terminen börjar närma sig sina sista timmar. Men när första bidraget presenteras är det inför ett fullt klassrum. Fantastiskt roligt och inspirerande!

Stor fördel att vi hade så stor spridning på typ av bidrag, när det gällde både form och innehåll. Jag tycker att det blev ett bra exempel på hur ett Teach Meet i det här sammanhanget kan vara. Visa på bredden och de stora möjligheterna inom undervisning – utmana mina egna tankar om hur saker och ting ”ska vara”. Jag är helnöjd – så glad att få en inblick i vad mina kolleger gör i sina klassrum. Ett litet axplock som ger mig möjlighet att formulera nya frågor till dessa kolleger som jag nu vet något nytt om.

Inför nästa läsår vore det ju en dröm att i början av läsåret få bestämma två datum för Teach Meets – och kanske från början fastslå tema för dessa. Eller blir det för pretentiöst då kanske?

Vad vi fick höra om?

  • Hem- och Konsumentkunskap – en introduktion (elevanpassad, i Prezi, av vår snart behöriga Hkk-lärare)
  • Reflektioner kring gruppers sammansättning och hur man kan tänka över klassgränserna i olika sammanhang (matsalen, temaarbeten).
  • Majblomman – ett lyckat sätt att besluta om försäljning i en klass, samt hur försäljningen startades upp och genomfördes på ett succéartat sätt. Elevinflytande!
  • #talasomted i åk 6 (med inspiration från Årstaskolan)
  • Idéer och reflektioner kring hur man skapar förutsättningar för alla elever att delta aktivt i samtal och genomgångar.
  • Bloggen som nav i ett temaarbete (och lite om hur elevernas faktatexter publicerades på Wikimini).

….som tur var hade vi också en lärare som drog över tiden – så vi fick i alla fall en chans att låta gosedjuren vina genom luften 🙂


Kommentera